A szeretet rendjének

felállítása, Hellinger szerint

Jelentkezés: asszonykepzo@gmail.com vagy 0670-771-2118

Helyszín: Budapest és bárhol.

A családfelállítás Bert Hellinger nevéhez fűződik, általa terjedt el a világban a Szeretet rendjének fogalma. Azt mondja, hogy ez a rend, vagy annak hiánya határozza meg az emberi kapcsolatokat egy családon, egy közösségen belül, akár a világon belül. Amennyiben ezt a rendet betartjuk, harmónikus életet élhetünk.

A Szeretet rendjével jómagam is találkoztam, tapasztalatom székely felmenőimnél, ezért nagyon ismerős volt első pillanattól kezdve. Annak ellenére, hogy maradinak és távolinak tűnnek ezek a “törvények”, mégis úgy tűnik kénytelenek vagyunk visszanyúlni ahhoz, ami évszázadokon keresztül élhetővé tudja tenni az életet. 

A családállítás nem terápia, és nem helyettesíti sem az orvosi kezeléseket, sem más terápiákat.

Az életben vannak krízis helyzetek vagy csak egyszerűen olyan időszakok, amikor elakadok és nem tudom merre induljak. Ugyanaz történik, mint egy útkereszteződésben, csak elfelejtem a szabályokat: kinek van elsőbbsége, mi élvez prioritást, nehezek a látásviszonyok, összezavarodunk a sok információtól.

Ennek a helyzetnek a lemodellezése nem terápia, de  következményként megélhet valaki  egy megvilágosodási élményt, egy felszabadulást, egy megkönnyebbülést. A megoldást közösen keressük, figyelembe véve a Szeretet rendjét, a döntés és a következő lépés az állító feladata.

A családfelállítás egy  módszer, lehetőség arra, hogy megtaláljuk a megoldás kulcsát, adott élethelyzetünkre. A visszajelzések alapján rendkívül hatékonyan működik.

Képzeljünk egy útkereszteződést,

ahol van egy vagy több fő útvonal, illetve alá rendelt utak. Ha ebben a csomópontban nem lenne valamiféle szabályozás, rend, és mindenki a saját megítélése , hangulata alapján haladna át rajta, rengeteg baleset lenne. Van olyan út, amely elsőbbséget élvez a másikkal szemben, sőt, egyenrangú utak között is létezik pl. a „jobb kéz” szabály. Ha nem lenne valamilyen rend, káosz és életveszély uralkodna. Így van ez az életben is, családban, falun, városban, munkahelyen.

Tudományosan bizonyított tény, hogy a hétköznapokban meghozott döntések nagy részét a tudattalan hatására hozzuk meg.

A módszer fényt deríthet azokra a rejtett dinamikákra, amelyek nem láthatóak a mindennapjainkban, általában már csak a hatásukat érezzük, megjelenik mint konfliktus, megrekedtség, továbblépési képtelenség.

Egyénileg vagy csoportban, személyekkel vagy papírokkal, egy térben felállítjuk az élethelyzetnek megfelelő személyeket, fogalmakat, célt, stb.

Nagy hangsúlyt fektetek a családon belüli konfliktusok rendezésére. Ha erős gyökerekkel rendelkezem, könnyebben viselem az élet viharos szeleit is. Ez azt jelenti számomra, hogy biztonságosan tartozom egy családhoz, így nyugodtan élhetem a saját életemet.

Célom, hogy azt keressem, mitől lesz harmonikusabb életem, hogyan tudom elérni azt, amit szeretnék, hogy ne bűnbakot, hibást keressek, hanem hozzam ki a legjobbat, legtöbbet abból, amivel rendelkezem, figyelembe véve, hogy van egy nagyobb erő, ami hat ránk. A nagyobb erő alatt azt értem, ami sorsszerű, pl. hogy a vér szerinti szüleink azok, akik, nem lehet lecserélni őket. Célom, hogy a saját felelősségemet és lehetőségeimet meglássam és ezt szem előtt tartva tovább tudjak lépni, egy vágyott élet felé.

Kizáró ok: minden olyan állapot, betegség, amely pszichoterápiát igényel, „pszichoterápiás eljárások végzésére képesítéssel rendelkező szakorvos vagy klinikai szakpszichológus végezhet önállóan.”

Csak egészséges emberek vehetnek részt családfelállításon.

 

 

Vállalok családállítást meghívásra, küldj e-mail az asszonykepzo@gmail.com-ra.

„Egy hosszú öngyógyító önismereti folyamat meghatározó állomásaként Hellinger családállításának gyakorlatán voltam, életemben először. ” – olvass tovább egy visszajelzést ITT.

Családállítási időpontok:

Határozatlan ideig szünetel.

Apai nagyszüleim: id. Sütő András és és Székely Berta "szűk" családi köre. Készült Pusztakamaráson

Hogyan történik az állítás?

Képzeld el, hogy idegen, vagy kevésbé idegen emberek körbe ülnek. Ezek az emberek vagy képviselőnek érkeztek, vagy hoznak magukkal egy olyan élethelyzetet, amire szeretnének jobban rálátni, megoldani, felállítani.

 

Milyen témák lehetségesek?

  • bármi, ami stresszel téged az életben, a jelenlegi helyzetedben

Egy rövid bevezetés és felkészülés után mellém ülsz, és elmondod, hogy mi az, ami téged most nyomaszt, amit nem értesz és szeretnéd megérteni, megoldani, változást szeretnél az életedben. Hozhatsz több témát is, közösen eldöntjük, melyikkel foglalkozzunk, melyiknek van nagyobb ereje most az életedben.

Miután megbeszéltük, hogy melyek azok a személyek vagy fogalmak, amelyek dinamikáját szeretnénk látni a térben, és mi a célod, megkérlek, hogy válaszd ki ezek képviselőjét.

Teljesen az érzéseidre, megérzéseidre hagyatkozva, körbe nézel és kiválasztod azt a valakit, aki képviselje pl. édesanyádat, édesapádat, a férjedet, egy fogalmat, célt, stb. Megkérdezed az illetőt, vállalja-e a képviseletet és amennyiben igent mond, oda vezeted a kör közepére, a térbe, ahova szeretnéd, hogy helyet foglaljon.

Miután mindenki a helyére került, a körben lévő emberek csöndben figyelnek és hagyjuk, hogy a képviselők maguktól tegyék azt, amit szeretnének, azt, amit a mezőben éreznek.

Ami megdöbbentő, hogy ebben a térben a képviselők hozzáférnek a képviseltek érzelmeikhez, a többiek iránt érzett kapcsolódásukhoz. Úgy kezdenek mozogni, mint ők, olyan szavak, mondatok hangzanak el, amelyeket ők használnak. Gyakran, rövid ideig, testi tünetek is megjelennek, mint végtag fájdalom, fejfájás, stb. Ezek rövid ideig fennálló állapotok, amelyek már az állítás alatt eltűnnek.

Megmutatkozik a valóság a kapcsolatainkban, a tévhitek, a családi minták, amelyeknek már nincs jelentősége, és legfőképp megmutatkoznak a megoldási lehetőség(ek), ezek tudatában az állító személy dönthet a jelenével kapcsolatosan.

Hogyan történhet ez meg?

A családnak van egy közös lelkiismerete, mely mindenkire hat, aki a családba beleszületik. A család rendszerébe van egy rend, amely ha megsérül, kihat a következő generációkra, mert a családi lelkiismeret kiegyenlítődésre törekszik.

Közös lelkiismeret: a családi kollektív tudattalan

A rend

Aki beleszületik egy családba, az oda is tartozik, legyen az élő, vagy halott. Ha kirekesztek valakit, mert innen, a mából, úgy gondolom, hogy ő nem méltó arra, hogy a családtagomnak mondhassam (pl. nagyapám elkártyázta a vagyont, édesanyám nem volt elég jó nekem, stb.), valaki, a későbbi generációkból átveszi a helyét az illetőnek. Mert a család lelkiismerete kiegyenlítődésre törekszik. A megoldás az, ha elfogadom azt, amin nem tudok változtatni, ha elfogadom a valóságot. Ha meglátom, hogy akit kirekesztek, ő is egy ember a saját történetével.

Aki korábban érkezik a rendszerbe, az elsőbbséget élvez az utána érkezőkkel szemben. Ez számomra egyszerűen azt jelenti, hogy január 1 előbb van, elsőbbséget élvez január 3-val szemben.

Ez a rend nemcsak a családra vonatkozik, hanem bármilyen rendszerre, csoportra, cégre, közösségre, stb. Akkor tud egy cég fennmaradni, és fejlődni, ha a vállalkozáson belül senki nincs kirekesztve, és ha a régi dolgozók elsőbbséget élveznek az újonnan érkezettekkel szemben. A közösségeket is ez tudja összetartani és életben tartani.

Az adok kapok törvénye

A szülő ad, a gyermek elfogad. A szülőtől és a szülők korábbi őseitől kaptuk az életet, ezt tudjuk tovább adni a leszármazottjainknak. Ha nem fogadom el azt, amit kaptam, bámily kevésnek ítélem meg, az életerő áramlását csökkentem, vagy megállítom.

Párkapcsolatban fontos az adok-kapok egyensúlya, egyforma energia, figyelem, egyforma elköteleződés szükséges ahhoz, hogy egészségesen működjön. Ha egyik fél többet tesz a kapcsolatba, szülői minőséget vállal magára.

Mindent valamihez viszonyítunk, hiszen duális világban élünk. Pl. a párkapcsolat előbb volt, mint a szülői minőség, ezért akkor tudok boldog családban élni, ha a szülők közötti kapcsolat elsőbbséget élvez a gyerekkel szemben. A gyerek pedig boldog, mert láthatja a szüleit boldognak, pont ez lesz, amit saját tapasztalatként tovább tud vinni majd a saját életébe.

Amikor családállítás történik, ezeket a törvényeket vesszük alapul és oldjuk, ami oldható. A törvények nem kőbe vésett írások, előfordul, hogy néha eltérünk tőle. Tulajdonképpen az történik, hogy felelősséget vállalok magamért azért, amit gondolok, teszek, bármi legyen az.

Senki számára nem kötelező a rendet meglátni, beengedni a szívembe, ilyenkor ennek a felelősségét vállalom. A rend olyan, mint a mosógépben az alkatrészek: ha nem a működési elv alapján vannak bekötve, nem működik mosógépként vagy sehogy.

A fedett állítás

Előfordul, hogy azokat a személyeket vagy fogalmakat, amelyeket a csoport tagjai képviselnek, felírom egy papírra, amelyet csak az állító és én látunk. Ez csoportban is megtörténhet, akár kérésre is, egyéniben szinte mindig ezt az módszert követem. Esettől függően, egy idő után felfedjük a lapok jelentését, hogy pontosabban megértsük azt, ami történik.

A folyamatokat sokszor hangokkal, sámán dobbal, csörgővel, énekkel segítem.

A napot egy zárókörrel fejezzük be.
A szeretet rendjének felállítása nem tartozik a gyógyító tevékenységek közé, hanem abban támogatja az állítót, hogy egy rálátást kapjon a helyzetére, megmutatja a valóságot, ami alapján könnyebben dönthet a jövőjét illetően,  vagy akár elfogadja azt, ami van. Betegség esetén, kérem, keresse fel háziorvosát, gyógyszerészét. 

Kizáró okok: az összes olyan betegség, amelyet csak „pszichoterápiás eljárások végzésére képesítéssel rendelkező szakorvos vagy klinikai szakpszichológus végezhet önállóan.”.

Ha jelentkezni szeretnél családállításra írj egy e-mail-t az asszonykepzo@gmail.com-ra, vagy hívj a 0670-771-2118 -es telefonszámon!

Amit még tudni kell

A csoport minden tagja egész nap részt vesz az egész napos programban, a kölcsönösség elvén működünk, kivételt képez, ha valaki nagyon rosszul érzi magát, beteg vagy szoptat.

A közeli ismerősöket nem választjuk be a saját állításainkba, kivételes eset, ha fedett állítást végzünk.

Az állítás ideje alatt megkérek mindenkit, hogy ne hagyja el a szobát, termet. Minden állítás után szünetet tartunk, amikor van idő a halaszthatatlan dolgokat elvégezni.

A nap folyamán a telefont csak szünetben használhatod.

Van egy órás ebédszünet, a kérés az, hogy ne fogyassz nagyon nehéz ételt, mert az emésztés elviszi a fókuszt.

A családállítás nem helyettesíti az egyéni terápiát.

Ha jelentkezni szeretnél családállításra írj egy emailt: asszonykepzo@gmail.com-ra, vagy hívj: 0670-771-2118

Scroll to Top

Iratkozz fel a hírlevelemre!